Loading...

Notariusz

Paweł Sawicki

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać specjalną formę pisemną z poświadczeniem notarialnym podpisów lub aktu notarialnego. Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Czynności notarialne dokonywane są poza siedzibą kancelarii, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Nasi notariusze

Profesjonalizm w każdym stopniu
Team Member

O mnie

Ukończyłem prawnicze studia magisterskie na wydziale prawa i administracji na Uniwersytecie Warszawskim, następnie odbyłem aplikację notarialną i pracowałem w charakterze zastępcy notarialnego w jednej z warszawskich kancelarii. Obecnie prowadzę własną kancelarię notarialną.

Paweł Sawicki

Notariusz
Team Member

O mnie

Ewa Bernat

Aplikant notarialny
Team Member

O mnie

Przemysła Wasilewski

Aplikant notarialny